Zasady

 

#1
Projekt jest inicjatywą społeczną. Osoby, które są w gronie osób przekazujących wiedzę i doświadczenie, nie otrzymują wynagrodzenia.

#2
Koszt uczestnictwa w projekcie to symboliczne 200 zł. Uczestnicy wpłacają tę kwotę 3 tygodnie przed rozpoczęciem projektu na konto Fundacji Atelier. W przypadku rezygnacji z projektu przez uczestnika przed rozpoczęciem projektu lub w trakcie jego trwania, pieniądze nie są zwracane.
Cała suma jest wpłacana bezpośrednio Fundacji Atelier, która udostępnia nam swoje pomieszczenia na czas projektu.
Fundacja Atelier.
ul. Foksal 11  Warszawa
konto: 93 1020 1185 0000 4402 0164 7791

#3
Program edukacyjny “bizneSztuka – budujemy pomosty” jest skierowany dla studentów oraz absolwentów kierunków ASP i kierunków artystycznych innych uczelni wyższych, a także szeroko rozumianych kierunków o profilu ekonomicznym oraz osób pracujących w świecie biznesu w wieku 25-33 lata, z całej Polski.

#4
Program jest dedykowany osobom, które chcą świadomie budować swoją karierę zawodową i wziąć odpowiedzialność za jej kreowanie. Szukamy ludzi otwartych, gotowych na wyzwania, którzy chcą otworzyć się na nowe doświadczenia związane ze sztuką i biznesem.
Nie przejmuj się, że mało wiesz o sztuce lub biznesie, nie będziemy oceniać Twojej wiedzy. Chcemy podzielić się z Tobą naszą.

#5
Do udziału w programie zostanie wybranych 10 przedstawicieli sztuki i 10 przedstawicieli biznesu w przedziale wiekowym 25-33 lata, drogą rekrutacji, która odbywa się poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej.

#6
Uczestnicy wezmą udział w bezpłatnych wykładach, warsztatach, spotkaniach z przedstawicielami świata sztuki i biznesu, którzy będą przekazywać swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu: sztuki, kreatywności, tworzenia, budowania marki osobistej, sprzedaży, promocji, social media, strategii, przywództwa i wielu innych.

#7
Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (sobota – niedziela) od 10:00 do 16:00. Trwają od 11 marca 2017, do 2 kwietnia 2017.
Projekt obejmuje 4 zjazdy w terminach: 11-12 marca, 18-19 marca, 25-26 marca, 01-02 kwietnia.

#8
Osoby, które dostaną się do programu, są zobowiązane uczestniczyć we wszystkich zajęciach. Upewnij się, czy jesteś dostępny w wyżej wymienionych terminach, zanim wyślesz zgłoszenie.

#9
Organizatorzy nie pokrywają kosztów transportu, noclegu oraz wyżywienia.

#10
Rekrutacja uczestników trwa do 1 lutego 2017.

#11
Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone do 10 lutego 2017. Z osobami, które dostaną się do programu, skontaktujemy się drogą mailową.